nieuws

nieuws (22)

Monday, 09 November 2020 09:40

EMJ 2021 will be an online event!

Written by

I

United @ Home, our online festival event in May 2020, was a big success! Thousands of people around the world were able to experience the EMJ from their living rooms. Immediately after this event, the organisation started preparing the 69th festival in Neerpelt. The current situation and travel advice – in group – in Europe will make it, unfortunately, impossible to host big international for our European youth, even in the spring of 2021. BUT…

THE

EUROPEAN MUSIC FESTIVAL FOR YOUNG PEOPLE 2021

WILL TAKE PLACE!!!!!

--- ONLINE ---

The EMJ wants to give everyone, both vocal and instrumental groups, the opportunity to participate in this unique online event. During this digital festival, all values and main activities of the festival will definitely be present. Participating groups will be able to perform in front of an international jury by means of a pre-recorded, self-imposed repertoire. All jury concerts can be viewed during one of our live streams. The jury will not give points but only a constructive report that can inspire groups for concerts to come. We understand that it is difficult for many groups to rehearse under the current circumstances but we want to emphasise that the main message the festival wants to send out in these times is that of fraternisation and uniting people through music. Making music and feeling united is more important than giving your best performance ever. Choirs that are looking for a challenge have the possibility to study a song and enter in a second category. This song has been written as part of the European WeBEUnited project and is planned to be performed in multiple European countries.

We are also planning workshop and meet and greets with jury members. The spectacular proclamation and evening happening will not be absent either. We already started preparing the necessary infrastructure and talking to professionals to make this possible both technically as content wise. The festival will last the whole day, from breakfast until the evening concert. Interactive sessions for each participating group will be included. The EMJ will once again try and redefine the standard for online festivals in its kind.

This 69nd edition remains as planned a double festival where both choirs and instrumental ensembles can enter. More information about how to register and the conditions will soon be available at www.emj.be

Thursday, 08 October 2020 10:16

Register now for the 2021 EMJ!

Written by

 

The registration period of the European Music Festival for Young People 2021 edition is open. You can register your group up until the 26th of October for our unique double edition!

Unfortunately, we were unable to organise a festival in 2020 because of the COVID-19 pandemic. To give the chance to the choirs that could not participate this year to still come to Neerpelt, we decided to organise a double festival for both choirs and instrumental ensembles.

It is only the third time in the history of the EMJ that a double festival will take place. It is guaranteed to be an unique experience!

Before you register we would advise you to read the regulations.

The registration form for choirs can be found here.

The registration form for instrumental ensembles can be found here.

If you have any questions, do not hesitate to contact the festival office or use our contact form.

Thursday, 08 October 2020 10:11

Schrijf je in voor het EMJ 2021!

Written by

 

De registratieperiode voor het Europees Muziekfestival voor de Jeugd editie 2021 is in volle gang. Tot en met 26 oktober kan je je groep nog inschrijven voor deze unieke dubbeleditie van ons festival!

Jammer genoeg konden we in 2020 geen festival organiseren omwille van de COVID-19-pandemie. Omdat we de koren die dit jaar niet konden deelnemen toch de kans willen bieden om naar Neerpelt af te zakken, hebben we dan ook besloten om van de editie van 2021 een dubbel festival te maken met zowel koren als instrumentale ensembles.

Het is slecht de derde keer in de 69-jarige geschiedenis van het EMJ dat een dergelijk dubbelfestival plaatsvindt en is dus zeker en vast een unieke ervaring!

Alvorens in te schrijven raden we je aan om het reglement al vast eens na te lezen.

Het inschrijvingsformulier voor koren kan je hier terugvinden.

Het inschrijvingsformulier voor instrumentale ensembles kan je hier terugvinden.

Indien u nog vragen heeft aarzel dan niet om contact op te nemen met het festivalsecretariaat via of ons contactformulier.

Thursday, 04 June 2020 09:58

Winnaars compositiewedstrijd "Vic Nees"

Written by
Compositiewedstrijd Vic Nees
Een realisatie van het EMJ, K&S, ComAV, het Vlaams Radiokoor en Sabam for Culture
Op zondag 3 mei kwam via videoconferentie de jury samen voor de eerste editie van de Compositiewedstrijd Vic Nees.  De jury bestond uit Sabine Haenebalcke (voorzitter), Bernie Sherlock (Ierland), Ludo Claesen en Robert Sund (Zweden). Deelnemers mochten tot 20 april composities insturen in 2 categorieën. We ontvingen in totaal 25 inzendingen,  6 in de categorie conservatorium, 19 vanuit het DKO. De jury koos een winnaar in beide categorieën.  De winnende werken is gepubliceerd op Koorklank en op het Engelstalige luik Choral Music from Flanders. 
De jury was heel positief over de kwaliteit van de inzendingen en besloot om naast een eerste prijs in elke categorie  ook een tweede en een derde prijs toe te kennen. De tweede prijzen krijgen publicatie op Koorklank. Lara Denies,  student compositie aan het conservatorium Antwerpen bij Wim Henderickx, eindigde als eerste in haar categorie.  In de categorie DKO was dat Stijn Dierckx. 
 
En we kunnen nu al aankondigen dat er naar aanleiding van de uitgestelde editie van de World Choir Games  een tweede editie van de Compositiewedstrijd Vic Nees zal worden gehouden in 2021.  Meer info hierover volgt in het najaar. Beide winnende werken zijn nu te bekijken én te downloaden (als je je gratis registreert) op Koorklank en op het Engelstalige luik Choral Music from Flanders. 
De Compositiewedstrijd Vic Nees is een realisatie van Koor&Stem, ComAV, het Vlaams Radiokoor  en het Europees Muziekfestival voor de Jeugd, Neerpelt (EMJ) en kwam tot stand dankzij de steun van Sabam for Culture.
 Vic Nees

Europees Muziekfestival voor de Jeugd brengt festivalsfeer naar huiskamers over heel de wereld

 
NEERPELT (Pelt) - Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd zou normaal gezien dit weekend 4000 jonge muzikanten van over de hele wereld in Neerpelt (Pelt) samenbrengen voor een muzikaal feest. Door de corona-pandemie is een aantal weken geleden al beslist dat de 68e editie van het festival in 2020 niet kan doorgaan. Om de deelnemers en medewerkers ook dit jaar wat te laten genieten van de sfeer en de muziek van het festival, werd vrijdagavond een digitale festivaleditie georganiseerd.

Via Facebook en de website van het festival werd om 20 uur een live show uitgezonden, gepresenteerd vanuit een studio met onbemande camera’s en een beperkte technische ploeg, en met de nodige veiligheidsmaatregelen natuurlijk. In de livestream werd er digitaal gepraat met deelnemers en juryleden uit het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Kosovo en Nederland. Vooral de getuigenis van een jurylid uit Bergamo, de zwaarst getroffen streek van Italië, raakte velen.
Koren uit o.a. Spanje en Duitsland stuurden een video in van liedjes die ze allemaal van thuis uit inzongen. Ook kinder- en jeugdkoor De Piccolo’s en het EMJ huisorkest, de Harmonie van KANL, brachten vanuit hun “kot” een mooie bijdrage.

Er werd ook al vooruitgeblikt op een speciale festivaleditie volgend jaar. Van 29 april tot 3 mei 2021 zullen er namelijk uitzonderlijk zowel koren als instrumentale ensembles tegelijk naar Neerpelt (Pelt) komen voor het EMJ.

De livestream werd enthousiast onthaald door kijkers van over de hele wereld. De reacties stroomden vlot binnen vanuit Colombia, Japan, Servië, Italië, Letland, Ecuador, Israël, … Een inschatting maken van hoeveel mensen er precies keken is moeilijk, want uit de reacties bleek dat veel kijkers met het hele gezin aan het scherm gekluisterd zaten. Op de website en Facebook waren er samengeteld toch minstens 2000 kijkers.
 
Herbekijk de volledige livestream op de Facebookpagina van het EMJ: https://www.facebook.com/emjneerpelt/videos/263006241491797/

Monday, 17 February 2020 14:00

Lambert Vinken, co-founder EMJ, deceased

Written by

On Wednesday night, February 12, after a short period of sickness, Doctor Lamber Vinken passed away. He would have been 99 years old this year.

Together with priest Jan Coninx, he was one of the founders of the European Music Festival for Young People in Neerpelt.

As first president of the festival he has set out the direction of the festival for 30 years. From 1953 to 1982, Lambert was a dedicated president next to being a helpful doctor and raising a big family. Starting as a small local festival, the EMJ became in a short period of time one of the biggest festivals in its kind. Participants from 4 continents came to the festival with great enthusiasm. This success can be attributed to the similar values of both Lambert and the festival: "Making beautiful music and meeting each other in peace".

In 1982 Lambert found a successor in Peter Berben (+2018) as president of the festival. From then on Lambert was our honorary president. Until his last days, Lambert was present at board meetings and not many things would escape his attention. With wisdom he advised his successors and he was never shy to clarify his vision in an email. He always found a healthy balance between staying involved and keeping his distance from the festival.

In Dr. Lambert Vinken, the festival has lost a wise father figure

 Foto Lambert Vinken website

Friday, 14 February 2020 15:51

Lambert Vinken, mede-oprichter EMJ, overleden

Written by

Op woensdagavond 12 februari overleed na een korte ziekteperiode dr. Lambert Vinken. Hij zou dit jaar 99 jaar oud worden.

Hij was samen met priester Jan Coninx een van de oprichters van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd van Neerpelt.

Als eerste voorzitter bepaalde hij gedurende 30 jaar voor een groot stuk de koers die het festival zou varen. Van 1953 tot 1982 was Lambert ondanks zijn drukke huisartsenpraktijk en zijn groot gezin een geëngageerde voorzitter. Van een klein lokaal festival groeide het EMJ op korte tijd uit tot een van de grootste festivals in zijn soort. Deelnemers uit vier continenten bezochten met veel enthousiasme het EMJ. Dit succes is wellicht te danken aan het feit dat Lambert en het festival dezelfde waarden uitdroegen :  "samen op niveau musiceren en mekaar in vrede ontmoeten”

Vanaf 1982 werd Lambert opgevolgd door Peter Berben (+2018) en kreeg hij de titel van erevoorzitter. Tot zijn laatste levensjaar woonde hij de bestuursvergaderingen nog regelmatig bij en ontsnapte er weinig aan zijn aandacht. Met wijze raad stond hij zijn opvolgers bij en vond hij het ook geen probleem om zijn visie in een e-mail te verduidelijken. Hierbij wist hij altijd een juiste houding in te nemen tussen betrokken blijven en toch voldoende afstand te bewaren.

Het EMJ verliest in dr. Lambert Vinken een wijs vaderfiguur.

Foto Lambert Vinken website

Tuesday, 26 November 2019 10:11

Compositiewedstrijd Vic Nees

Written by

In juli 2020 komen de World Choir Games, de grootste koorwedstrijd ter wereld, naar Vlaanderen. Tijdens het 68e Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt worden trials georganiseerd als voorbereiding voor deze World Choir Games. Koor&Stem organiseert, in samenwerking met ComAV, ook de eerste editie van een nieuwe compositiewedstrijd, gericht op leerlingen DKO en conservatoriumstudenten. Deze wedstrijd wordt opgedragen aan Vic Nees (1936-2013), die een grote rol speelde in de vernieuwing van het koorleven in Vlaanderen als componist, dirigent, mentor, jurylid en columnist. De wedstrijd is bedoeld voor studenten aan de Vlaamse conservatoria en leerlingen uit het DKO. We moedigen leerlingen en studenten van alle leeftijden en nationaliteiten aan om deel te nemen. De jury, met juryleden van het EMJ, kiest één winnaar bij de studenten conservatorium en één bij de leerlingen DKO. Tijdens het EMJ in 2020 zal hierover ook een vergadering tussen de verschillende partners plaatsvinden.

De winnende werken krijgen een publicatie op www.koorklank.be. Koorklank is het online partiturenplatform van Koor&Stem waar dirigenten, mits registratie, gratis partituren kunnen beluisteren, downloaden en gebruiken in hun koor. Bovendien krijgt deze website binnenkort een internationaal luik: Choral Music from Flanders. Op die manier vinden de werken hun weg bij amateurkoren in en buiten Vlaanderen. De winnaars krijgen ook twee jaar een gratis lidmaatschap van ComAV. Het Vlaams Radiokoor zingt bovendien de winnende werken tijdens het galaconcert van 9 juli 2020, om 20u30 in AMUZ (Antwerpen). De eerste 25 inzendingen krijgen een vrijkaart voor dit concert.

Initiatiefnemers en partners van deze wedstrijd zijn, naast het Europees Muziekfestival voor de Jeugd, ook Koor&Stem, ComAV, het Vlaams Radiokoor en Sabam for Culture

Je compositie indienen kan ten laatste op maandag 20 april 2020 tot 12u. Stemverdeling, thematiek en taal zijn vrij te kiezen, het werk moet uitvoerbaar zijn door amateurkoren en mag maximum 4 minuten duren. De compositie mag ook niet eerder dan 9 juli 2020 uitgevoerd of gepubliceerd zijn. Lees het volledige reglement in detail, te downloaden via https://www.koorenstem.be/nl/nieuws/compositiewedstrijd-vic-nees.

Voor alle vragen en meer info kan je terecht bij Liesbeth Segers:  of tel. +32 (0)3 237 96 43.

 

koorklankpartituren

Tuesday, 29 October 2019 13:58

Inschrijvingsperiode 68ste EMJ wordt verlengd

Written by

Banner affiche 2020


Het 68ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt vindt plaats van donderdag 30 april tot maandag 4 mei 2020. Voor deze vocale editie kon ingeschreven worden tot eind oktober. Inmiddels hebben reeds tal van groepen hun deelname bevestigd. Maar om koren, die nog niet inschreven, de kans te geven om toch nog deel te nemen aan het EMJ, wordt de inschrijvingsperiode verlengd tot 15 november e.k. 

Groepen die nog wensen deel te nemen, raadplegen best eerst de festivalreglementen alvorens het online inschrijvingsformulier in te vullen. Alle documenten voor inschrijving kunnen opgestuurd worden naar of EMJ, Toekomstlaan 7 bus 2 in 3910 Pelt (België). De nodige documenten en formulieren zijn te vinden op de website van het EMJ www.emj.be.

Ook koren die wensen deel te nemen aan de World Choir Games trials, die plaatsvinden op zaterdag 2 mei 2020, kunnen nog tot 15 november inschrijven.

Monday, 23 September 2019 11:07

De World Choir Games komen naar het EMJ!

Written by

Tijdens de 68ste editie van ons festival in 2020 komen er vanuit alle hoeken van het land, en bij uitbreiding de rest van Europa en de wereld, weer enthousiaste kinder- en jeugdkoren naar Neerpelt afgezakt om deel te nemen aan het EMJ. Tijdens deze editie zullen de Vlaamse koren kunnen deelnemen aan een extra evenement: In 2020 organiseert het EMJ namelijk try-outs voor de World Choir Games.

Voor sommige fanaten van wedstrijden voor zangkoren zullen de World Choir Games bekend in de oren klinken. Voor anderen zetten we graag nog eens op en rijtje wie ze zijn en waar ze voor staan:

De World Choir Games werden opgericht in het jaar 2000 en vinden tweejaarlijks plaats en dit telkens op een ander continent. In 2020 valt deze eer te beurt aan België! Van 5 tot 15 juli 2020 vindt deze wedstrijd plaats in Antwerpen en Gent.

De World Choir Games is een wedstrijd voor niet-professionele zangkoren van over de hele wereld. De wedstrijd richt zich zowel op koren die al ervaring hebben opgedaan in (inter)nationale wedstrijden, als op koren die hun eerste stappen zetten in een wedstrijdomgeving. De World Choir Games bestaan uit twee onderdelen: de Champions Competition en de Open Competition. De Champions Competition is gericht op koren die al reeds ervaring hebben met (inter)nationale wedstrijden en hierin reeds mooie resultaten hebben behaald. De Open Competition is eerder bedoeld voor koren die nog maar weinig wedstrijdervaring in hebben maar hier graag hun eerste stappen in willen zetten.

In 2020 opent het Europees Muziekfestival voor de Jeugd zijn deuren voor de World Choir Games en organiseert ‘try-outs’ voor een internationaal gerenommeerde jury. Deze try-outs zullen plaatsvinden op zaterdag 2 mei vanaf 10u. Dit is een mooie kans voor de koren om eens te kijken bij welke van de twee competities ze het beste zouden passen. Belangrijk is hierbij op te merken dat deze try-outs open zijn voor zowel kinder/jeugdkoren als koren bestaande uit volwassenen. Het programma dat hier gepresenteerd wordt, is ook het programma dat tijdens de World Choir Games gebracht zal worden en vormt dus een mooie kans om het al eens uit te testen. Eén van de deelnemende koren van de try-outs zal ook ‘s avonds deel uitmaken van het Laureatenconcert.

Heb je interesse om deel te nemen aan de try-outs van de Wolrd Choir Games? Meer informatie en hoe in te schrijven vind je op WCG Inschrijvingen

Meer info over de World Choir Games 2020 is te vinden op https://wcg2020.be/

 

Page 1 of 2
logo
Europees Muziekfestival voor de Jeugd vzw
Adres
Toekomstlaan 7 bus 2, 3910 Pelt
Telefoon
+32 11/66 23 39
E-mail