Dienstag, 09 März 2021 13:17

Uitbreiding reglementen EMJ 2021

Written by

Door de aanhoudende coronamaatregelen in vele landen, merkten we dat het voor groepen soms moeilijk is om samen te komen, te repeteren en een opname te maken voor ons aanstaande online festival op 1 mei. Het is dan ook om deze reden dat het organiserend comité van het EMJ heeft beslist om de reglementen van deze online editie uit te breiden.

Om aan zoveel mogelijk groepen de kans te geven om deel uit te kunnen maken om deel te nemen aan deze unieke editie van het EMJ werd dan ook een "vrije reeks" toegevoegd. Deze reeks is bedoeld voor: 

- Orkesten of koren die willen deelnemen in de gekende festivalreeksen maar die geen recente opname kunnen maken;
- Mini ensembles of kleinere koorbezettingen;
- Solisten (met volwassen begeleiders);
- Individuele muzikanten van muziekacademies (toonmomenten, opnames van examens, …).

We verwachten in deze vrije reeks eveneens een opname van een eigen, vrij gekozen, repertoire van 8 à 10 minuten.
De ingezonden opname moet niet recent gemaakt zijn en mag niet ouder zijn dan de vorige festivaleditie, m.a.w. voor koren niet ouder dan mei 2018, voor orkesten en instrumentale ensembles niet ouder dan mei 2019.
Deze opnames worden enkel geëvalueerd door onze juryleden indien dit expliciet gevraagd wordt.

Voor informatie over deze nieuwe reeks verwijzen we u graag naar ons reglement.

Mittwoch, 06 Januar 2021 10:43

Doe mee aan de Balkan Challenge!

Written by

Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd wil deelnemende koren die op zoek zijn naar een extra uitdaging de kans geven om een werk in te studeren dat speciaal werd geschreven voor het Europees samenwerkingsproject “West-Balkan and Europe United, musical synergies for young artists”.

Voor dit project werkt het EMJ samen met partners uit 3 andere landen van de Europese Unie (Italië, Polen en Hongarije) en 6 landen uit de West-Balkan (Albanië, Montenegro, Kosovo, Noord-Macedonië, Servië en Bosnië). Het doel van dit project is om jongeren kennis te laten maken met de typische koormuziek uit een andere regio. Zo hebben wij en onze partners muziek laten componeren door koorcomponisten uit de West-Balkan en willen we deze in onze contreien laten opvoeren door koren afkomstig uit landen van de Europese Unie. Gelijktijdig worden composities geschreven door Belgische, Poolse, Italiaanse en Hongaarse componisten die zullen uitgevoerd worden in de West-Balkan. Op deze manier willen we deze voor velen vaak nog onbekende regio voorstellen aan de Europese jeugd en een culturele uitwisseling tot stand brengen.

Elk koor met bezetting SSA of SATB kan ervoor kiezen om, bovenop het eigen gekozen programma, één voor het EMJ gecomponeerd lied uit te voeren. Dit kan voor het koor een extra uitdaging bieden en hun repertoire verrijken met nieuwe werken in een wellicht minder bekende stijl. Concreet schrijft het koor dan in voor zowel zijn reeks naargelang de samenstelling van de groep en daarbovenop voor de Balkan-challenge. Dit lied komt dan bovenop het programma eigen aan de eerst gekozen reeks. Er zijn drie Balkanwerken waaruit men er één kan kiezen: één voor SSA-bezetting en twee voor SATB-bezetting.

Voor het Europees Muziekfestival werden reeds de volgende composities gecreëerd:

  • Me nji Lule (SATB), gecomponeerd door Memli Kelmendi (Kosovo)
  • Hapi krahët (SATB), gecomponeerd door Alban Dhamo (Albanië)
  • Gorskog vijenca (SSA), gecomponeerd door Marko Kovac (Montenegro)

Voor meer informatie over het project “West-Balkan and Europe United, musical synergies for young artists” klik hier.

Voor informatie over hoe in te schrijven voor het online festival en de Balkan Challenge, klik hier.

Mittwoch, 06 Januar 2021 09:26

Inschrijvingstermijn EMJ 2021 wordt verlengd!

Written by

EMJ banner 2021 ONLINE

Het 69ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd zal in 2021 online doorgaan. Op zaterdag 1 mei zullen gedurende de hele dag virtuele juryconcerten en tal van workshops plaatsvinden voor onze deelnemers.

Tot nu stond de deadline om in te schrijven voor dit unieke online event op 15 februari 2021. Om zo veel mogelijk groepen de kans te geven om tijdig in te schrijven, wordt deze termijn verlengd tot 15 maart 2021.

Groepen die wensen deel te nemen, raadplegen best eerst de festivalreglementen alvorens het online inschrijvingsformulier in te vullen. Klik hier om meer informatie terug te vinden. Alle documenten voor inschrijving kunnen opgestuurd worden naar  of EMJ, Toekomstlaan 7 bus 2 in 3910 Pelt (België).

SchoolconcertMontabaur

Op deze pagina kun je de programmaboekjes van de voorbije edities terugvinden. Hierin staat alle informatie vermeld zoals deelnemende groepen, juryleden en programma's.

Klik hier voor het programmaboekje van de vocale editie uit 2018.

Klik hier voor het programmaboekje van de instrumentale editie uit 2019.

Donnerstag, 08 Oktober 2020 10:16

Register now for the 2021 EMJ!

Written by

 

The registration period of the European Music Festival for Young People 2021 edition is open. You can register your group up until the 26th of October for our unique double edition!

Unfortunately, we were unable to organise a festival in 2020 because of the COVID-19 pandemic. To give the chance to the choirs that could not participate this year to still come to Neerpelt, we decided to organise a double festival for both choirs and instrumental ensembles.

It is only the third time in the history of the EMJ that a double festival will take place. It is guaranteed to be an unique experience!

Before you register we would advise you to read the regulations.

The registration form for choirs can be found here.

The registration form for instrumental ensembles can be found here.

If you have any questions, do not hesitate to contact the festival office or use our contact form.

Donnerstag, 08 Oktober 2020 10:11

Schrijf je in voor het EMJ 2021!

Written by

 

De registratieperiode voor het Europees Muziekfestival voor de Jeugd editie 2021 is in volle gang. Tot en met 26 oktober kan je je groep nog inschrijven voor deze unieke dubbeleditie van ons festival!

Jammer genoeg konden we in 2020 geen festival organiseren omwille van de COVID-19-pandemie. Omdat we de koren die dit jaar niet konden deelnemen toch de kans willen bieden om naar Neerpelt af te zakken, hebben we dan ook besloten om van de editie van 2021 een dubbel festival te maken met zowel koren als instrumentale ensembles.

Het is slecht de derde keer in de 69-jarige geschiedenis van het EMJ dat een dergelijk dubbelfestival plaatsvindt en is dus zeker en vast een unieke ervaring!

Alvorens in te schrijven raden we je aan om het reglement al vast eens na te lezen.

Het inschrijvingsformulier voor koren kan je hier terugvinden.

Het inschrijvingsformulier voor instrumentale ensembles kan je hier terugvinden.

Indien u nog vragen heeft aarzel dan niet om contact op te nemen met het festivalsecretariaat via of ons contactformulier.

Donnerstag, 04 Juni 2020 09:58

Winnaars compositiewedstrijd "Vic Nees"

Written by
Compositiewedstrijd Vic Nees
Een realisatie van het EMJ, K&S, ComAV, het Vlaams Radiokoor en Sabam for Culture
Op zondag 3 mei kwam via videoconferentie de jury samen voor de eerste editie van de Compositiewedstrijd Vic Nees.  De jury bestond uit Sabine Haenebalcke (voorzitter), Bernie Sherlock (Ierland), Ludo Claesen en Robert Sund (Zweden). Deelnemers mochten tot 20 april composities insturen in 2 categorieën. We ontvingen in totaal 25 inzendingen,  6 in de categorie conservatorium, 19 vanuit het DKO. De jury koos een winnaar in beide categorieën.  De winnende werken is gepubliceerd op Koorklank en op het Engelstalige luik Choral Music from Flanders. 
De jury was heel positief over de kwaliteit van de inzendingen en besloot om naast een eerste prijs in elke categorie  ook een tweede en een derde prijs toe te kennen. De tweede prijzen krijgen publicatie op Koorklank. Lara Denies,  student compositie aan het conservatorium Antwerpen bij Wim Henderickx, eindigde als eerste in haar categorie.  In de categorie DKO was dat Stijn Dierckx. 
 
En we kunnen nu al aankondigen dat er naar aanleiding van de uitgestelde editie van de World Choir Games  een tweede editie van de Compositiewedstrijd Vic Nees zal worden gehouden in 2021.  Meer info hierover volgt in het najaar. Beide winnende werken zijn nu te bekijken én te downloaden (als je je gratis registreert) op Koorklank en op het Engelstalige luik Choral Music from Flanders. 
De Compositiewedstrijd Vic Nees is een realisatie van Koor&Stem, ComAV, het Vlaams Radiokoor  en het Europees Muziekfestival voor de Jeugd, Neerpelt (EMJ) en kwam tot stand dankzij de steun van Sabam for Culture.
 Vic Nees

Europees Muziekfestival voor de Jeugd brengt festivalsfeer naar huiskamers over heel de wereld

 
NEERPELT (Pelt) - Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd zou normaal gezien dit weekend 4000 jonge muzikanten van over de hele wereld in Neerpelt (Pelt) samenbrengen voor een muzikaal feest. Door de corona-pandemie is een aantal weken geleden al beslist dat de 68e editie van het festival in 2020 niet kan doorgaan. Om de deelnemers en medewerkers ook dit jaar wat te laten genieten van de sfeer en de muziek van het festival, werd vrijdagavond een digitale festivaleditie georganiseerd.

Via Facebook en de website van het festival werd om 20 uur een live show uitgezonden, gepresenteerd vanuit een studio met onbemande camera’s en een beperkte technische ploeg, en met de nodige veiligheidsmaatregelen natuurlijk. In de livestream werd er digitaal gepraat met deelnemers en juryleden uit het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Kosovo en Nederland. Vooral de getuigenis van een jurylid uit Bergamo, de zwaarst getroffen streek van Italië, raakte velen.
Koren uit o.a. Spanje en Duitsland stuurden een video in van liedjes die ze allemaal van thuis uit inzongen. Ook kinder- en jeugdkoor De Piccolo’s en het EMJ huisorkest, de Harmonie van KANL, brachten vanuit hun “kot” een mooie bijdrage.

Er werd ook al vooruitgeblikt op een speciale festivaleditie volgend jaar. Van 29 april tot 3 mei 2021 zullen er namelijk uitzonderlijk zowel koren als instrumentale ensembles tegelijk naar Neerpelt (Pelt) komen voor het EMJ.

De livestream werd enthousiast onthaald door kijkers van over de hele wereld. De reacties stroomden vlot binnen vanuit Colombia, Japan, Servië, Italië, Letland, Ecuador, Israël, … Een inschatting maken van hoeveel mensen er precies keken is moeilijk, want uit de reacties bleek dat veel kijkers met het hele gezin aan het scherm gekluisterd zaten. Op de website en Facebook waren er samengeteld toch minstens 2000 kijkers.
 
Herbekijk de volledige livestream op de Facebookpagina van het EMJ: https://www.facebook.com/emjneerpelt/videos/263006241491797/

Montag, 17 Februar 2020 14:00

Lambert Vinken, co-founder EMJ, deceased

Written by

On Wednesday night, February 12, after a short period of sickness, Doctor Lamber Vinken passed away. He would have been 99 years old this year.

Together with priest Jan Coninx, he was one of the founders of the European Music Festival for Young People in Neerpelt.

As first president of the festival he has set out the direction of the festival for 30 years. From 1953 to 1982, Lambert was a dedicated president next to being a helpful doctor and raising a big family. Starting as a small local festival, the EMJ became in a short period of time one of the biggest festivals in its kind. Participants from 4 continents came to the festival with great enthusiasm. This success can be attributed to the similar values of both Lambert and the festival: "Making beautiful music and meeting each other in peace".

In 1982 Lambert found a successor in Peter Berben (+2018) as president of the festival. From then on Lambert was our honorary president. Until his last days, Lambert was present at board meetings and not many things would escape his attention. With wisdom he advised his successors and he was never shy to clarify his vision in an email. He always found a healthy balance between staying involved and keeping his distance from the festival.

In Dr. Lambert Vinken, the festival has lost a wise father figure

 Foto Lambert Vinken website

Seite 1 von 30
Europees Muziekfestival voor de Jeugd vzw
Adres
Toekomstlaan 7 bus 2, 3910 Pelt
Telefoon
+32 11/66 23 39
E-mail