Festivalpartners

Vlaamse overheid

De zeer belangrijke steun van het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, maakt het mogelijk het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te organiseren.
Geert Bourgeois, minister-president
Sven Gatz, minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

provinciegrijs

Ook de provincie Limburg heeft zich dit jaar opnieuw geprofileerd als "Partner in Cultuur" voor het Europees Muziekfestival voor de Jeugd en brengt dat tot uiting in een zeer gewaardeerde financiële en materiële ondersteuning. De inzet van de Gedeputeerde voor Cultuur is een stimulans voor ons bestuur. 
Herman Reynders, Gouverneur
Igor Philtjens, Gedeputeerde van Cultuur

neerpeltgrijs

De Gemeente Neerpelt staat het Festival bij op financieel alsook op organisatorisch en materieel vlak. Dit wordt door de bevolking, de deelnemers en het organiserend comité van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd ten zeerste op prijs gesteld.
Raf Drieskens, Burgemeester
Niels Valkenborgh, Schepen van Cultuur

EU flag cult NL 01 Het EMJ mag voor zijn internationale culturele werking steun ontvangen van de Europese Commissie.
Tibor Navracsics, Europees Commissaris voor Cultuur
Logo KoorStem nieuw

Koor en Stem, de organisatie voor vocale muziek in Vlaanderen
Thomas De Baets, voorzitter
Koenraad De Meulder, directeur

Logo Vlamo liggend pos VLAMO, de VLaamse AMateurmuziekOrganisatie
Michel Willé, voorzitter
Jan Matthys, directeur
Muziekmozaïek Muziekmozaïek, het Vlaams impulscentrum voor Folk en Jazz
Hans Quaghebeur, voorzitter
Steven Vanderaspoilden, directeur
Logo SabamForCultureColor Nieuw Sabam for Culture
Hans Helewaut, gedelegeerd bestuurder
Christophe Depreter, algemeen directeur 
ikvgrijs IKV - Maasmechelen, Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen- Maasmechelen
Jos Venken, voorzitter
ecagrijs European Choral Association - Europa Cantat
Gábor Móczár, voorzitter 
keskemet Future of Europe Interational Children and Youth Meeting
Kecskemet (Hongarije)

Logo_BMA_zonder_naam.jpg Bratislava Music Agency, Bratislava (Republiek Slowakije)
Milan Kolena, artistiek directeur
cfngrijs Choral Festival Network
kaie Tanner, voorzitster
dommelhofgrijs Provinciaal Domein Dommelhof
Gert Nulens, directeur
ifcmgrijs International Federation for Choral Music
Michael J. Anderson, voorzitter
muziekraadvlgrijs Muziekraad Vlaanderen
Mieke Van Haute, voorzitster 
intmusiccouncilgrijs International Music Council
europmusiccouncilgrijs European Music Council
 Logo Kunstenpunt Kunstenpunt
Felix De Clerck, directeur
Stef Coninx, internationale relaties & klassieke muziek