Juryconcerten

Repertoire en tijdsduur

Ieder deelnemend koor/ensemble zingt of speelt verplicht een juryconcert.

Het repertoire en de duur van dit programma is afhankelijk van de reeks waarin wordt deelgenomen. Een verduidelijking van de reeksindelingen en de eraan gekoppelde voorwaarden, vind je binnenkort in het reglement.

Het repertoire voor de juryconcerten wordt door de groep samengesteld, volgens de regels beschreven bij de gekozen reeks. Je bepaalt zelf de volgorde van de werken bij inschrijving.

Tegen eind december ontvangt elke groep een officiële bevestiging van deelname. Hierna zijn wijzigingen in het programma of in de volgorde alleen nog toegestaan mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van het organiserend comité. Dit akkoord dient aangevraagd te worden uiterlijk vóór 1 maart. Na die datum moet het voorgestelde programma zonder uitzondering gepresenteerd worden in de door jou opgegeven volgorde.

Voor de vocale editie van 2022 ontvangen de deelnemende koren de partituur van het plichtlied na inschrijving.

Partituren

Bij inschrijving wordt van elke partituur een kopie bezorgd aan het festivalsecretariaat. Dit exemplaar wordt gebruikt bij de controle van het inschrijvingsdossier en blijft in het bezit van het Festival.

Vlak voor het juryconcert bezorgt iedere deelnemende groep aan de jurysecretaris 3 mappen met in elke map één exemplaar van alle partituren, in de volgorde waarin ze gebracht zullen worden. Op de map wordt duidelijk de naam van de groep alsook de stad van herkomst vermeld. Deze mappen worden onmiddellijk na het optreden terugbezorgd door de jurysecretaris.

Er kan geen beroep meer gedaan worden op de partituren die ingezonden werden bij de inschrijving.

Het gebruik van kopieën is in België bij wet verboden. Overtredingen hierop zijn voor risico van de deelnemende groep. We raden u daarom aan originele partituren te gebruiken.

Beoordelingen

Een gerenommeerde, internationale jury beoordeelt op een constructieve manier de muzikale prestaties van de deelnemers. Na de proclamatie is er de mogelijkheid tot mondeling overleg. Na het Festival wordt een juryverslag toegezonden waarin vooral de nadruk wordt gelegd op een positieve en niet-competitieve beoordeling. Het diploma vermeldt:

 • eerste prijs summa cum laude = voor ensembles die 98, 99 of 100 % behaalden
 • eerste prijs cum laude = voor ensembles die tussen 90% en 97 % behaalden
 • eerste prijs = voor ensembles die tussen 80 en 89 % behaalden
 • tweede prijs = voor ensembles die tussen 70 en 79 % behaalden
 • derde prijs = voor ensembles die tussen 60 en 69 % behaalden
 • vermelding = voor ensembles die 59 % of minder behaalden.

Groepen met 90% of meer ontvangen eveneens de festivalmedaille.

Er worden geen geld- of andere prijzen toegekend. Recht van opname is voorbehouden aan het EMJ. Voor eventuele klank- en/of beeldopnames van het optreden worden geen vergoedingen betaald.

Juryrapport

Het schriftelijke juryrapport - zijnde de individuele rapporten van de juryleden en een samenvattend rapport - wordt enkele weken na het Festival per post naar alle deelnemende groepen verstuurd.

Aanwezigheid

Alle deelnemende groepen zijn een uur voor hun juryoptreden aanwezig in de concertzaal. Inzing- en omkleedruimtes worden in de buurt van het juryconcert voorzien. Deze ruimtes dienen niet als repetitielokaal.

Eventuele repetitielokalen dienen op voorhand besproken te worden via het festivalsecretariaat. Voor maximaal 1 uur kan een repetitieruimte ter beschikking worden gesteld.

Podium

Om een vlot verloop te verzekeren, is het betreden van het podium als volgt geregeld: terwijl groep 1 voor de jury optreedt, houdt groep 2 zich klaar in een zijzaal. Na het optreden van groep 1 verlaat deze rechtstreeks de zaal, terwijl groep 2 het podium betreedt en groep 3 plaats neemt in de zijzaal, enz.

Bij een instrumentale festivaleditie worden in de Sporthal van het Provinciaal Domein Dommelhof 2 podia voorzien. Ensembles die hier hun juryconcert afwerken, nemen per 2 plaats op het podium en werken één voor één hun juryconcert af. Beide ensembles blijven op het podium zitten tot de 2 juryprogramma's worden afgewerkt.

Stilte

Het spreekt voor zich dat er volstrekte stilte in acht genomen wordt in de zalen waar de juryconcerten plaatshebben. Tijdens de uitvoering mag niemand de zaal betreden of verlaten en mogen er geen foto's genomen worden. Het betreden en verlaten van de zalen is enkel toegelaten nadat een koor of ensemble het volledige programma heeft afgewerkt.

Locaties van de juryconcerten

De juryconcerten worden ingepland op volgende locaties:

 • Provinciaal Domein Dommelhof – Theater, Toekomstlaan 5, Neerpelt
 • Provinciaal Domein Dommelhof – Sporthal, Toekomstlaan 5, Neerpelt
 • St.-Jozefkerk Boseind, De Kentings 15, Neerpelt
 • Hubertustheater Wico campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Neerpelt
 • St.-Niklaaskerk, Kerkstraat 5, Neerpelt
 • Kerk Maagd der Armen, Grote Heide 9, Neerpelt
 • Cultureel Centrum Palethe, Jeugdlaan 2, Overpelt
 • Kerk St.-Monulphus en Gondulphus St.-Huibrechts-Lille, Dorpsstraat 1, Neerpelt
 • Michielshof, Michielsplein 3, Achel
 • De Toonzaal Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs, Toekomstlaan 9, Neerpelt

Een exacte timing van de juryconcerten kan u hier enkele weken voor het festival terugvinden.

Media

{YouTube}JYCZ3GHWmk4{/YouTube} Interview met juryleden uit België, Nederland, Griekenland, Verendigde Staten...
Europees Muziekfestival voor de Jeugd vzw
Adres
Toekomstlaan 7 bus 2, 3910 Pelt
Telefoon
+32 11/66 23 39
E-mail