Reglement Online festival

 

Alle informatie over de voorwaarden zijn terug te vinden in ons reglement. Lees aandachtig de teksten en zorg dat je alle informatie bij de hand hebt, alvorens online in te schrijven.

 

Download

Download hier het reglement voor de online festivaleditie van 2021 en 14 tips om video's te filmen met je smartphone!

 

Juryconcerten

Een gerenommeerde, internationale jury evalueert op een constructieve manier de muzikale prestaties van de deelnemers. Na afloop krijgen de dirigenten de mogelijkheid om deze evaluatie te bespreken met de jury tijdens een online "walking dinner". Na het Festival wordt een juryverslag toegezonden waarin vooral de nadruk wordt gelegd op een positieve en niet-competitieve beoordeling.

Er worden geen geld- of andere prijzen toegekend. Recht van opname is voorbehouden aan het EMJ. Voor klank- en/of beeldopnames van het optreden worden geen vergoedingen betaald.

 

Repertoire en tijdsduur

Ieder deelnemend koor/ensemble zingt of speelt een juryconcert.

Het repertoire voor de juryconcerten wordt door de groep samengesteld, volgens de regels beschreven bij de gekozen vocale of instrumentale reeks (zie reglement). Je bepaalt zelf de volgorde van de werken bij inschrijving.

 

Balkan Challenge (enkel voor vocale groepen)

Bij dit online festival worden de vocale groepen niet verplicht van een plichtwerk te brengen. Voor de koren die houden van een extra uitdaging is er een mogelijkheid om een extra werk in te studeren en deel te nemen aan de Balkan Challenge. Dit werk is geschreven als onderdeel van het Europees WeBEUnited project en heeft een geplande uitvoering in diverse Europese landen. 

In het WeBEUnited project werkt het EMJ, samen met 3 andere Europese partners, samen met componisten uit landen van de West-Balkan om koormuziek uit te wisselen. Concreet zullen er Belgische koorcomposities, geschreven in opdracht van het EMJ, uitgevoerd worden in diverse landen van de West-Balkan en zal er koormuziek uit de West-Balkan uitgevoerd worden op het EMJ. Hiermee wil het EMJ de culturele uitwisseling tussen deze regio's bevorderen en de musicerende jeugd van Europa kennis latan maken met muziek uit een voor hen vaak nog onbekende cultuur.

De composities die in kader van dit project gecreërd werden, zijn:
Me nji Lule (SATB), gecomponeerd door Memli Kelmendi (Kosovo)
Hapi krahët (SATB), gecomponeerd door Alban Dhamo (Albanië)
Gorskog vijenca (SSA), gecomponeerd door Marko Kovac (Montenegro)

 

Leeftijd

De maximumleeftijd van alle deelnemers is bepaald op 28 jaar. D.w.z. dat ze de leeftijd van 29 niet bereikt mogen hebben bij het begin van het festival.
Voor uitzonderingen op de maximum leeftijd, verwijzen we graag naar ons reglement.

 

Evaluaties

Een gerenommeerde, internationale jury evalueert op een constructieve manier de muzikale prestaties van de deelnemers. Hier focust de jury op tips, aanbevelingen... die inspiratie kunnen bieden voor volgende concerten. Na afloop krijgen de dirigenten de mogelijkheid om deze evaluatie te bespreken met de jury tijdens een online "walking dinner". Na het Festival wordt een juryverslag toegezonden waarin vooral de nadruk wordt gelegd op een positieve en niet-competitieve beoordeling.

 

Juryrapport

Het schriftelijke juryrapport - zijnde een samenvattend rapport - wordt enkele weken na het Festival per post naar alle deelnemende groepen verstuurd. In dit rapport geeft de jury op constructieve wijze tips en aanbevelingen die de groep kan inspireren voor volgende concerten. Tijdens dit online festival worden er omwille van de uitzonderlijke omstandigheden geen quoteringen gegeven, er worden dan ook geen prijzen uitgereikt. 

 

Opmerking

Afwijkingen van het reglement zijn enkel toegestaan mits voorafgaand akkoord van het organiserend comité. Bij twijfel is de beslissing van het organiserend comité doorslaggevend.

logo
Europees Muziekfestival voor de Jeugd vzw
Adres
Toekomstlaan 7 bus 2, 3910 Pelt
Telefoon
+32 11/66 23 39
E-mail