Reeksindeling instrumentaal

Tijdens de instrumentale festivaleditie (2019, 2021, 2023, ...) kan deelgenomen worden in de reeksen zoals hieronder vermeld.

Het Festival voorziet 4 pauken en een piano op de concertlocaties. De ensembles zorgen zelf voor alle andere instrumenten en pupiters. 
Meer info over het gebruik van instrumenten.

(Wimpel)reeks I.A: Harmonies, fanfares, brass bands

Voorwaarden

Bij de programmasamenstelling moet minstens aan volgende criteria worden voldaan:

 • In reeks A moet het programma minimum 18 tot maximum 20 minuten duren.
 • In wimpelreeks A moet het programma minimum 22 tot maximum 25 minuten duren.

Criteria

 • Een werk gecomponeerd na 1970 door een componist uit het eigen land van herkomst. Een cv van de componist dient als bewijs meegestuurd te worden.
 • Een werk gecomponeerd door een voor het ensemble buitenlandse componist. 
 • Een origineel werk, geschreven voor de bezetting van het ensemble.
 • Een zo groot mogelijke stilistische diversiteit
 • Werken voor solo-instrumenten met orkestbegeleiding zijn niet toegelaten. 

Voorwaarden voor een deelname in de wimpelreeks

Voor een deelname aan de wimpelreeks A moet aan minstens één van volgende criteria zijn voldaan:

 • Een minimum niveau hebben vergelijkbaar met WMC divisie II;
 • Minimum een 1e prijs cum laude behaald hebben tijdens een vorige EMJ-editie;
 • Minimum een opvallend artistiek resultaat behaald hebben tijdens andere internationale festivals en/of wedstrijden;
 • Ten minste een grondige artistieke ervaring kunnen voorleggen;
 • Het aantonen van het niveau aan de hand van een recente dvd-opname (max. 1 à 2 jaar oud) is verplicht. Deze opname dient: 
  - een minimumduur van 5 minuten te hebben
  - uit minstens 1 volledig werk te bestaan, vrij te kiezen (mag verschillen van het juryconcert)
 • Orkesten verbonden aan een conservatorium en/of een instituut voor hoger muziekonderwijs worden automatisch doorverwezen naar de wimpelreeks.

 

(Wimpel)reeks I.B: Jazz ensembles en big bands

(o.a. Small groups, Big Bands, Dixieland Jazz Bands, New Orleans Jazz Bands,...)

Voorwaarden

Bij de programmasamenstelling moet minstens aan volgende criteria zijn voldaan:

 • In reeks B moet het programma minimum 18 en maximum 20 minuten duren.
 • In wimpelreeks B moet het programma minimum 22 tot maximaal 25 minuten duren. 

Criteria

 • Een gevarieerd programma, bij voorkeur akoestisch
 • Een "standard" uit de jaren 1930 tot 1960 (niet voor Big Bands)
 • Een periodieke diversiteit met minimum 1 werk van na 1980
 • Een stilistische diversiteit (blues, ballad, medium, up-tempo).
 • Eigen composities zijn mogelijk en genieten zelfs de voorkeur. 
 • Improvisatie is een belangrijke parameter en wordt op prijs gesteld

Voorwaarden voor een deelname in de wimpelreeks

Voor een deelname aan de wimpelreeks B moet aan minstens één van volgende criteria zijn voldaan: 

 • Minimum een 1e prijs cum laude behaald hebben tijdens een vorige EMJ-editie;
 • Minimum een opvallend artistiek resultaat behaald hebben tijdens andere internationale festivals en/of wedstrijden;
 • Ten minste een grondige artistieke ervaring kunnen voorleggen;
 • Het aantonen van het niveau aan de hand van een recente dvd-opname (max. 1 à 2 jaar oud ) is verplicht. Deze opname dient:
  - een minimumduur van 5 minuten te hebben
  - uit minstens 1 volledig werk te bestaan, vrij te kiezen (mag verschillen van het juryconcert).  
 • Ensembles verbonden aan een concervatorium en/of instituut voor hoger muziekonderwijs worden automatisch doorverwezen naar de wimpelreeks.  

(Wimpel)reeks I.C: Percussie-ensembles

Voorwaarden

Bij de programmasamenstelling moet minstens aan volgende criteria worden voldaan:

 • In reeks C moet het programma minimum 18 tot maximum 20 minuten duren.
 • In wimpelreeks C moet het programma minimum 22 tot maximum 25 minuten duren.

Criteria

 • Een origineel werk, geschreven voor de bezetting van het ensemble.
 • Een zo groot mogelijke stilistische diversiteit.
 • Werken voor solo-instrumenten met orkestbegeleiding zijn niet toegelaten.

Voorwaarden voor een deelname in de wimpelreeks

Voor een deelname in de wimpelreeks C moet aan minstens één van de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Minimum een 1e prijs cum laude behaald hebben tijdens een vorige EMJ-editie;
 • Minimum een opvallend artistiek resultaat behaald hebben tijdens andere internationale festivals en/of wedstrijden;
 • Ten minste een grondige artistieke ervaring kunnen voorleggen;
 • Het aantonen van het niveau aan de hand van een recente dvd-opname (max. 1 à 2 jaar oud) is verplicht. Deze opname dient:
  - een mininimum duur van 5 minuten te hebben
  - uit minstens één volledig werk te bestaan, vrij te kiezen (mag verschillen van het juryconcert)
 • Ensembles verbonden aan een conservatorium en/of een instituut voor hoger muziekonderwijs worden automatisch dooverwezen naar de wimpelreeks. 

 

(Wimpel)reeks I.D: Ensembles voor kamermuziek

De bezetting van het ensemble moet helemaal overeenstemmen met de vereisten van:
a. instrumentale kamermuziek, van duo tot dixtuor (uitgaande van gelijkwaardigheid, geen verhouding solist - begeleider).
b. Gemengd vocaal-instrumentaal ensemble met maximum 4 zangers (uitgaande van gelijkwaardigheid, geen verhouding solist - begeleider).

Voorwaarden

Bij de programmasamenstelling moet minstens aan volgende criteria worden voldaan:

 • In reeks D moet het programma minimum 18 tot maximum 20 minuten duren.
 • In wimpelreeks D moet het programma minimum 22 tot maximum 25 minuten duren.

Criteria

 • Een werk gecomponeerd door een componist uit het eigen land van herkomst. Een cv van de componist dient als bewijs meegestuurd te worden.
 • Een werk gecomponeerd door een voor het ensemble buitenlandse componist en,indien van toepassing, in de originele taal gezongen.
 • stilistische diversiteit.
 • periodieke diversiteit met minimum één werk van na 1970.
 • Werken voor solo-instrumenten met orkestbegeleiding zijn niet toegestaan.

Voorwaarden voor een deelname in de wimpelreeks

Voor een deelname in de wimpelreeks D moet aan minstens één van de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Minimum een 1e prijs cum laude behaald hebben tijdens een vorige EMJ-editie;
 • Minimum een opvallend resultaat behaald hebben tijdens andere internationale festivals en/of wedstrijden;
 • Ten minste een grondige artistieke ervaring kunnen voorleggen;
 • Het aantonen van het niuveau aan de hand van een recente dvd-opname (max. 1 à 2 jaar oud) is verplicht. Deze opname dient: 
  - een mininimum duur van 5 minuten te hebben
  - uit minstens één volledig werk te bestaan, vrij te kiezen repertoire (mag verschillen van het  juryconcert).
 • Ensembles verbonden aan een concervatorium en/of instituut voor hoger muziekonderwijs worden automatisch dooverwezen naar de wimpelreeks. 

(Wimpel)reeks I.E: kamerorkesten, strijkorkesten en symfonische orkesten

Voorwaarden

Bij de programmasamenstelling moet minstens aan volgende criteria voldaan worden:

 • In reeks E moet het programma minimum 18 tot maximum 20 minuten duren.
 • In wimpelreeks E moet het programma minimum 22 tot maximum 25 minuten duren.

Criteria

 • Een werk gecomponeerd door een voor het ensemble buitenlandse componist.
 • Een origineel werk, geschreven voor de bezetting van het ensemble.
 • Een Stilistische diversiteit.
 • Een periodieke diversiteit met minimum 1 werk van na 1970.
 • Indien mogelijk, een werk gecomponeerd door een componist uit het eigen land van herkomst. Een cv van de componist dienst als bewijs meegestuurd te worden.
 • Werken voor solo-instrumenten met orkestbegeleiding zijn niet toegelaten.
 • Van alle werken mag maximaal een werk bewerkt zijn. 

Voorwaarden voor een deelname in de wimpelreeks

Voor een deelname in de de wimpelreeks moet aan ten minste één van volgende criteria zijn voldaan:

 • Minimum een 1e prijs cum laude behaald hebben tijdens een vorige EMJ-editie;
 • Minimum een opvallend artistiek resultaat behaald hebben tijdens andere internationale festivals en/of wedstrijden;
 • Ten minste een grondige artistieke ervaring kunnen voorleggen;
 • Het aantonen van het niveau aan de hand van een recente dvd-opname (max. 1 à 2 jaar oud) is verplicht. Deze opname dient:
  - een mininimum duur van 5 minuten te hebben
  - uit minstens één volledig werk te bestaan, vrij te kiezen (mag verschillen van het juryconcert).
 • Ensembles die verbonden zijn aan een conservatorium en/of een instituut voor hoger muziekonderwijs worden automatisch doorverwezen naar de wimpelreeks. 

 

(Wimpel)reeks I.F: Ensembles voor vrije instrumentatie, volksmuziek en overige instrumenten

De ensembles die in deze reeks deelnemen bestaan uit minimum 10 muzikanten. Indien het aantal deelnemers lager is dan 10 moet er deelgenomen worden in de reeks D, ensembles voor kamermuziek (met uitzondering van de ensembles voor de volksmuziek). 

Voorwaarden

Bij de programmasamenstelling moet minstens aan volgende criteria voldaan worden:

 • In reeks F moet het programma minimum 18 tot maximum 20 minuten duren.
 • In wimpelreeks F moet het programma minimum 22 tot maximum 25 minuten duren.

Criteria

 • Een stilistische diversiteit. 
 • Een werk gecomponeerd door een voor het ensemble buitenlandse componist
 • Een werk gecomponeerd door een componist uit het eigen land van herkomst is aanbevelenswaardig. Een cv van de componist dient als bewijs meegestuurd te worden.
 • een periodieke diversiteit

  Bovenstaande criteria gelden niet voor ensembles voor volksmuziek. 

 • werken voor solo-instrumenten met orkestbegeleiding zijn niet toegelaten ( = geldig voor alle ensembles). 

Voorwaarden voor een deelname in de wimpelreeks

Voor een deelname in de wimpelreeks moet aan ten minste één van volgende criteria zijn voldaan:

 • Minimum een 1e prijs cum laude behaald hebben tijdens een vorige EMJ-editie;
 • Minimum een opvallend artistiek resultaat behaald hebben tijdens andere internationale festivals en/of wedstrijden;
 • Ten minste een grondige artistieke ervaring kunnen voorleggen;
 • Het aantonen van het niveau aan de hand van een recente dvd-opname (max. 1 à 2 jaar oud) is verplicht. Deze opname dient:
  - een mininimum duur van 5 minuten te hebben
  - uit minstens één volledig werk te bestaan, vrij te kiezen (mag verschillen van het juryconcert).
 • Ensembles verbonden aan een conservatorium of instituut voor hoger muziekonderwijs worden automatisch doorverwezn naar de wimpelreeks.  

(Wimpel)reeks I.G: Ensembles voor oude muziek

(dwz muziek gecomponeerd voor 1750)

Voorwaarden

Bij de programmasamenstelling moet minstens aan volgende criteria voldaan worden:

 • In reeks G moet het programma minimum 18 tot maximum 20 minuten duren.
 • In wimpelreeks G moet het programma minimum 22 tot maximum 25 minuten duren.

Criteria

 • Een werk gecomponeerd door een voor het ensemble buitenlandse componist.
 • Werken voor solo-instrumenten met orkestbegeleiding zijn niet toegelaten. 
 • Een programma met een zo groot mogelijke variatie. 

Voorwaarden voor een deelname in de wimpelreeks

Voor een deelname aan de wimpelreeks moet aan ten minste één van volgende criteria zijn voldaan:

 • Minimum een 1e prijs cum laude behaald hebben tijdens een vorige EMJ-editie;
 • Minimum een opvallend artistiek resultaat behaald hebben tijdens andere internationale festivals en/of wedstrijden;
 • Ten minste een grondige artistieke ervaring kunnen voorleggen;
 • Het aantonen van  het niveau aan de hand van een recente dvd-opname (max. 1 à 2 jaar oud) is verplicht. Deze opname dient:
  - een mininimum duur van 5 minuten te hebben
  - uit minstens één volledig werk te bestaan, vrij te kiezen (mag verschillen van het juryconcert)
 • Ensembles verbonden aan een conservatorium of instituut voor hoger muziekonderwijs worden automatisch doorverwezen naar de wimpelreeks.  

 

logo
Europees Muziekfestival voor de Jeugd vzw
Adres
Toekomstlaan 7 bus 2, 3910 Pelt
Telefoon
+32 11/66 23 39
E-mail