Tuesday, 09 March 2021 13:17

Uitbreiding reglementen EMJ 2021

Door de aanhoudende coronamaatregelen in vele landen, merkten we dat het voor groepen soms moeilijk is om samen te komen, te repeteren en een opname te maken voor ons aanstaande online festival op 1 mei. Het is dan ook om deze reden dat het organiserend comité van het EMJ heeft beslist om de reglementen van deze online editie uit te breiden.

Om aan zoveel mogelijk groepen de kans te geven om deel uit te kunnen maken om deel te nemen aan deze unieke editie van het EMJ werd dan ook een "vrije reeks" toegevoegd. Deze reeks is bedoeld voor: 

- Orkesten of koren die willen deelnemen in de gekende festivalreeksen maar die geen recente opname kunnen maken;
- Mini ensembles of kleinere koorbezettingen;
- Solisten (met volwassen begeleiders);
- Individuele muzikanten van muziekacademies (toonmomenten, opnames van examens, …).

We verwachten in deze vrije reeks eveneens een opname van een eigen, vrij gekozen, repertoire van 8 à 10 minuten.
De ingezonden opname moet niet recent gemaakt zijn en mag niet ouder zijn dan de vorige festivaleditie, m.a.w. voor koren niet ouder dan mei 2018, voor orkesten en instrumentale ensembles niet ouder dan mei 2019.
Deze opnames worden enkel geëvalueerd door onze juryleden indien dit expliciet gevraagd wordt.

Voor informatie over deze nieuwe reeks verwijzen we u graag naar ons reglement.

Europees Muziekfestival voor de Jeugd vzw
Adres
Toekomstlaan 7 bus 2, 3910 Pelt
Telefoon
+32 11/66 23 39
E-mail