donderdag, 13 oktober 2011 19:20

EMJ gelauwerd op congres

Ere-voorzitter Peter Berben en Luc Witters, medewerker van het comité muziek van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd, hebben afgelopend weekend het festival vertegenwoordigd op een congres in het Hongaarse Kecskemét. Zij waren er op uitnodiging van het Hongaarse festival en gaven een lezing over vrijwilligerswerk. "Het EMJ werd er als typevoorbeeld aangehaald van hoe je bij de organisatie van een groot evenement op een efficiënte manier kan beroep doen op vrijwilligers. Met zijn meer dan 400 vrijwilligers en zijn 60 jaar ervaring is het festival een buitenbeentje in de wereld. Na 'de prijs van de Europese burger' die het EMJ in 2009 te beurt viel, is dit een nieuwe erkenning voor de manier van werken die het festival maakte tot een van de grootste evenementen in zijn genre", zegt Leon Houben van EMJ 

Bron : De Persgroep

0107klankbordRuim 3500 jongeren uit maar liefst 21 landen hebben onvergetelijke dagen mogen beleven in Neerpelt. Van de 125 groepen / verenigingen die hadden ingeschreven, kwamen er 99 opdagen.

Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd heeft sinds zijn ontstaan als doelstelling: jongeren stimuleren om muziek te studeren en door de muziek andere culturen te leren ontdekken en te waarderen. Muziek maken is een vorm van kunst, die universeel beoefend wordt en is tevens een taal die ieder mens beroert. Muziek brengt mensen dichter bij elkaar, zonder onderscheid van rus of kleur

De Europese Gemeenschap heeft 2011 uitgeroepen tot jaar van de vrijwilliger, in Neerpelt is dit echter een jaarlijkse traditie!

Het bestuur en alle deelnemers van het EMJ is VLAMO ten zeerste erkentelijk voor hun bijdrage materieel en financieel, zonder dit alles zou het Festival niet haalbaar zijn! Bedankt nogmaals.

In bijlage enkele sfeerbeelden van de workshops die deskundig onder leiding stonden van: Eddy Desnijder (Strijkers), Kris Stroobants (HaFaBra), Wim Claeys (Sine partitura muziek) en Filip Verneert (Jazz).

Reeds 59 edities heeft het Europees Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ) er intussen opzitten. De Neerpeltenaren zijn dus op weg naar tram 6, maar hebben nog niets aan muzikale openheid, gezelligheid, deskundigheid en variatie ingeboet. Klankbord zond dan ook met veel plezier een tweekoppige delegatie naar dit vier dagen durende feest van de muziek en van de vriendschap tussen jongeren van meer dan 100 ensembles uit 22 landen. Naar schatting 25.000 toeschouwers bezochten deze editie.

De eerste vraag die je jezelf stelt wanneer je als neutraal muziekliefhebber naar Neerpelt afzakt, is: "Waar beginnen?" Meer dan 3.300 deelnemers die workshops, festivalmissen, juryconcerten en nog veel meer muzikaal fraais ten gehore brengen, je moet er maar uit kunnen kiezen. Na kort overleg was de zaak echter al vlug beklonken: de voormiddag zou aan het klassieke hafabrawerk worden besteed, terwijl we in de namiddag enkele aparte ensembles onder de noemer "vrije instrumentatie" zouden gaan bekijken.
Om te beginnen trokken we naar sporthal Dommelhof, waar eerst het juryconcert van Koninklijke Harmonie Sint-Laurentius uit Oostmalle stond geprogrammeerd. Bewust kozen zij ervoor om een degelijke prestatie neer te zetten, met evenwich tussen de verschillende secties en zonder overbodige tierlantijnen. Deze no-nonsense tactiek, waarbij evenwel aandacht was voor dynamieken en contrasten, werd beloond met een oververdiende eerste prijs.

The Working Group Youth of the European Music Council was thrilled to get an invitation to present the Manifesto for Youth and Music in Europe in Neerpelt, Belgium. Neerpelt is the location for the oldest music festival in Europe. This was the 59th time that the festival for youth and music was held there and it's running through volunteers, they only have one fulltime worker in their office. It was incredible for us to see how the whole city was working for the festival as volunteers.
On Friday 30th of April Katharine Lane and me, Maiju Kopra, gave a presentation about the Manifesto to 150 VIP guests participating in the opening ceremony. The festival was kind for giving us a 20 minute presentation time, which gave us enough time to present the Working Group Youth and the Manifesto as well as how can we spread the word and make some noise for the Manifesto. We also included some interaction with the audience by making body percussions together. Everybody seemed to enjoy gaining knowledge and also the interactive parts of the presentation.

nb0605 De Piccolino's en de Piccolo's, twee jeugdensembles van de Winkelse Muziekvereniging, haalden op het Europees Muziekfestival een eerste prijs. In Neerpelt wordt tweejaarlijkse het Europees Muziekfestival voor de Jeugd georganiseerd. Een hoogstaand festival waar jeugdmuzikanten uit de hele wereld aan deelnemen. Het miniorkest Piccolino's met kinde- ren van 9 tot 14 jaar en de jeugdharmonie Piccolo's met jeugd van 14 tot 20 jaar behaalden alle bei een eerste prijs in het concours. 'Een zeer goed prestatie', zegt Jan Vansteenkiste, bestuurslid van de Winkelse Muziekvereniging, de moedermaatschappij van de twee jeugdensembles.

Wereldfaam

Een eerste prijs op het festival betekent dat ze tussen 80 en 90 procent scoorden met hun muzikale uitvoeringen. 'Vooral voor het prestige van de Muziekvereniging en de jeugdensembles is dit uitzonderlijk. Het is al een prestatie dat ze zich kunnen meten op een concours met wereldfaam, het is al een eer om mee te mogen doen, laat staan dat ze beiden zo goed sco-ren', vertelt Vansteenkiste.
'De Piccolino's met een twintigtal leden en de Piccolo's met een veertigtal muzikanten gelden als de ideale voorbereiding om later ook in de harmonie De Kunstvrienden een plaatsje te veroveren. Door mee te doen aan een dergelijk wedstrijd leren de muzikantjes te weerstaan aan stresssituaties en werken ze naar een doel toe. Wat ook in de volwassen harmonie gebeurt. In West-Vlaanderen zijn we de enige muziekvereniging die voor elke leeftijd een eigen ensemble heeft. Dat biedt de juiste onder-steuning op niveau van de harmonie', benadrukt Vansteenkiste.

Bron : Het Nieuwsblad

0405subsidies2Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd was afgelopen weekend weer een groot suc- ces. Maar het nieuws dat de organisatie de komende vier jaar Europese subsidies ver- liest, was een domper.
De 59ste editie van Europees Muziekfestival voor de Jeugd was een groot succes. Zo'n honderd ensembles van over de he- le wereld zakten af naar Neerpelt. Meer dan duizend jongeren verbroederden met elkaar. En dat blijft de hoofdzaak van festival. Het festival is ook een mooie leerschool. De ensembles treden op voor een internationale jury die de ensembles een rapport met de nodige commentaren meegeeft. Zo weten ze waar ze moeten bijsturen, willen ze nog beter worden. Een 25.000 bezoekers genoten van het hele muzikale gebeuren.
De organisatie kreeg vlak voor de start van het festival echter minder positief nieuws. Het festival werd niet goedgekeurd om de volgende vier jaar subsidies te ontvangen in de reeks van Europese culturele festivals. Van de 674 ingediende aanvragen, kwamen er 35 uit België. Enkel het KunstenfestivaldesArts mag op Europese subsidies rekenen.

Pagina 1 van 6